Chotki - Prayer ropes

Chotki - Prayer ropes

Categories: Church itemsChotki - Prayer ropes

Black wool prayer ropes.